search

Dị Giới Thủy Quả Đại Hanh

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 184

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
184 lượt xem
Khi Chu Khôn dùng một nhà kho Tây Châu mật từ cự long nơi đó đổi một thanh kim tệ, hắn cảm thấy làm ăn này có thể làm;Khi dị giới vì Chu Khôn mang tới một rương hỏa long quả đoạt phá thủ lĩnh thậm chí đã dẫn phát diệt quốc, hắn cảm thấy làm ăn này rất có lợi nhuận;Khi Chu Khôn chung quanh hoa quả bán buôn thương khóc hô hào muốn mua hắn từ dị giới mang về hoa quả lúc, hắn cảm thấy là thời điểm nhận thầu lưỡng giới hoa quả, trở thành lớn nhất hoa quả bán buôn thương!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward