search

Đao Thần Truyền Thuyết Đệ Nhất Bộ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 217

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
217 lượt xem
Ngân Hồ Đao ẩn dấu bí mật như thế nào ? Một cái người bị gọi là đồ đần thiếu niên như thế nào thành làm một đời Đao Thần ? Thiếu Lâm Tự, Núi Võ Đang, Truyền Đăng Sơn Trang ,Võ Lâm Thất Đại Gia , Quyền Hoàng Môn ............. Từng cái lóe sáng đăng tràng . Bí ẩn trùng điệp , chỉ có ổn định tâm thần nhìn thì mới có thể đi ra mê cung

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward