search

Đại Thiền Sư

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 218

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
218 lượt xem
Thiền sư Lô Tử Tín mang theo một chỉ thích chơi gậy sắt khỉ con, sống lại võ đạo thịnh thế.Lô Tử Tín phát hiện, Thiền tông thiền lý, dĩ nhiên là võ đạo chí lý. Thiện môn thần thông, dĩ nhiên là vô thượng võ kỹ!Quần hùng tranh bá, võ tu ngang dọc. Vậy thì như thế nào? Xem ta thiền hành thiên hạ, mang theo ba ngàn đệ tử, giáo hóa chư thiên!Hồng nhan làm bạn, khoái ý ân cừu. Không thành Phật cũng không thành Ma, ta vì là Đại Thiền sư!Chú: Quyển sách không phải tu Phật, làm hòa thượng, chỉ là xuyên qua ở chùa miếu bên trong, phiền phức không muốn phải nhìn trước văn liền bỏ quên. Thư đã ký kết, tồn cảo nhiều, chương mới ổn, xin mời thu gom!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward