search

Đại Minh Vọng Tộc

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 44

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
44 lượt xem
Ngạn vân: Thiên hạ Thẩm thị ra Ngô Hưng, Ngô Hưng Thẩm thị cùng Nhữ Nam Chu thị, Cối Kê Cố thị, Lũng Tây Lý thị, Đông Hải Trần thị, Trung Sơn Trương thị cũng xưng Trung Quốc sáu đại thế gia.Đại Minh trung kỳ, thế gia quận vọng từ lâu héo tàn, Thẩm thị chi nhánh đặt chân Tùng Giang, danh tiếng dần lên cao, là đương đại hiển hách vọng tộc.Chỉ vì vừa hiện đại linh hồn, trở lại đến 500 năm trước, trùng sinh đến tổ tông trên thân, hỗn cái vui vẻ sung sướng.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward