search

Đái Cá Vị Diện Sấm Phi Châu

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 232

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
232 lượt xem
Vô tình ở giữa đạt được một khoản dị giới phần mềm, Dương Thiên Long sinh hoạt xảy ra biến đổi lớn.Xông Phi Châu, làm mua bán, bình bạo loạn. . . Ở Phi Châu, Dương Thiên Long nhanh chóng quật khởi, dùng hắn ý chí kiên cường cùng tinh thần thay đổi khối này giàu có thêm đất đai cằn cỗi."Xin hỏi Dương tiên sinh, Phi Châu vậy mấy năm là ngài mang tới trừ tài sản ra còn có cái gì?" Xinh đẹp ABC người chủ trì quả quyết ném ra cái đề tài này."Hụ hụ hụ, trừ tài sản ra, ta muốn còn có rất nhiều, ví dụ như nhân tính, ví dụ như đạo đức, lại ví dụ như để cho thế giới tất cả nước thấy được chúng ta làm là cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác tự hào. . ."

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward