search

Đả Tạo Dị Giới

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 221

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
221 lượt xem
"Ai trộm ta tường gạch? !" Quốc vương sau khi rời giường tại tòa thành trước cổng chính ngửa đầu rống to."Bệ hạ, trước đừng quản tường cục gạch!" Vệ binh nói, "Ngài vương miện cũng không thấy!"Mang theo vương miện Giả Chính Kim thỏa mãn nhìn trước mắt chuồng ngựa: "Không tệ! Những này cục gạch so chính ta chế tạo phải đẹp, ban đêm lại đi đào điểm!"

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward