search

Đại Ảnh Đế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 11

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
11 lượt xem
Chân thật điện ảnh , một loại dùng tiềm thức ra đóng phim .Vô luận ngươi là thanh xuân ngọc nữ , còn là âm hiểm xảo trá, ở chân thật điện ảnh trong cũng chỉ có hiện ra nguyên hình, Tô Diệp ở sau khi chuyển kiếp có che giấu tiềm thức năng lực . Bắt chước Ngô Trấn Vũ ra diễn thần kinh chất , bắt chước Tờ Quốc Vinh ra diễn lãng tử, bắt chước đắp bác ra diễn thân sĩ, bắt chước bạch lan độ ra diễn đại lão . được gọi là tiềm thức so sánh với thượng đế còn phải thần bí nam nhân —— Tô Diệp. “ Tự Tô Diệp ở 《 người đi đường 》 thủ diễn sau , trên thế giới diễn viên liền chia làm hai loại , một loại là Tô Diệp một loại khác là trừ Tô Diệp ra những khác diễn viên . ”——《 thời đại chu khan 》

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward