search

Chung Cực Chí Tôn Bình Vương

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 34

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
34 lượt xem
Ở Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng “Nghịch long” trung lưu truyền như vậy một cái truyền thuyết, nghịch long có một kiện uy lực vô cùng siêu cấp binh khí, danh rằng “Long nhận”, muốn bắt đầu dùng nó, trừ phi đồng thời đến ba vị tối cao người lãnh đạo cho phép. “Long nhận” một khi bắt đầu dùng, liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ. Ta…… Chính là kia kiện binh khí

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward