search

Chư Thiên Vạn Giới Đại Trừu Thủ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 337

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
337 lượt xem
Lôi Bắc Thần xuyên qua Mãng Hoang đại thế giới, ngoài ý muốn kích hoạt ( Chư Thiên Vạn Giới Đại Trừu Thủ ) hệ thống."Chúc mừng kí chủ, ngài thành công rút ra đến ( Phong Vân ) Hùng Bá 30 năm ba phần quy nguyên khí chân khí cùng với tam tuyệt tất cả cảm ngộ tương quan!"Chúc mừng kí chủ, ngài thành công rút ra đến ( Già Thiên ) trong thế giới thái cổ thánh thể huyết mạch!""Chúc mừng kí chủ, ngài thành công rút ra đến ( Tây Du Ký ) Cửu Xỉ Đinh Bá một cái!""Chúc mừng kí chủ, ngài thành công rút ra đến ( Tiên Nghịch ) thế giới Văn Thú một cái!""Chúc mừng kí chủ, ngài thành công rút ra đến ( Bàn Long ) hạ vị thần cách một mai!"Manga, tiểu thuyết, phim truyền hình. . .Bàn Long, Già Thiên, Tiên Nghịch. . .Chỉ cần có trang bức giá trị, chư thiên vạn giới không có ta đánh không đến bảo vật!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward