search
Màu nền
Cỡ chữ

Nam Dương Lý gia

Chương 109: Nam Dương Lý gia

Chương 109: Nam Dương Lý gia

Thấp thỏm bên trong, Lưu Tú mang theo gia quyến tộc nhân rời đi, đến Tân Dã.

May mắn, một đường vô sự, ngược lại là an ổn rất nhiều.

Đặng gia, là Tân Dã đại tộc, tại đương kim có Đặng Thần, Đặng Vũ bọn người, đều là tài học xuất chúng, khí độ kinh người. Lưu Tú nhị tỷ, gả cho Đặng Thần làm vợ, lẫn nhau xem như thân thích. Đại ca tạo phản bị liên lụy, chỉ có thể chạy trốn tới Tân Dã.

"Bái kiến nhị tỷ phu!"

Lưu Tú chắp tay nói.

"Văn thúc, gần nhất được chứ?" Đặng Thần hỏi.

"Không tốt, đại ca tạo phản quá sớm, có chút lỗ mãng. . . Thời cơ chưa tới!" Lưu Tú thở dài nói, "Giờ phút này tạo phản, phần thắng không đủ ba tầng!"

"Chờ không được, không có thời cơ chính là sáng tạo thời cơ!" Đặng Thần nói: "Đừng bảo là phần thắng ba tầng, chính là phần thắng có một tầng cũng muốn làm. Đại Chu mất đỉnh, quần hùng tranh giành, bên thắng vị vương hầu, bại cũng vẫn có thể xem là một phương hào cường!"

Lưu Tú trầm mặc không nói gì.

Tại Ngũ Hồ thế giới, hắn phụ trợ Lưu Dụ, bắc định Trung Nguyên; tại Tam Quốc thế giới, hắn kết thúc Hán mạt tranh đoạt, trung hưng Hán triều; đến Thương triều những năm cuối, phụ trợ Chu Võ Vương.

Mỗi tiếng nói cử động, nhìn như mạo hiểm đến cực điểm, có thể phần lớn là mưu sau đó định, xuất thủ thời điểm, đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Trên bản chất, Lưu Tú không thích làm hiểm, không thích thần cơ diệu toán, mà là dụng binh cẩn thận, làm việc cẩn thận. Là, xuất kỳ chế thắng, dụng binh làm hiểm; nhưng vì nguyên soái, vì quân vương, lại là sự đòi hỏi cẩn thận, ít phạm sai lầm, chính là lớn nhất thắng lợi.

Có thể đại ca lời nói đi, quá mức mạo hiểm!

Lưu Tú thở dài một cái, "Thôi! Đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Đến bây giờ, chỉ có thể đi theo đại ca, huyết chiến đến cùng, nếu là thành công, đại ca làm hoàng đế, ta đương Vương gia; nếu là thất bại, đầu rơi mất, hai mươi năm sau lại là luân hồi chuyển thế!"

Hố đệ đệ đại ca!

Đại ca tự khoe là Lưu Bang, có thể lời nói đi, rõ ràng là Hạng Vũ tiết tấu.

Hố đệ đệ nha!

"Nhị tỷ phu, trong nhà người giàu có, vì sao cũng muốn tạo phản?" Lưu Tú nói.

"Bá Thăng tạo phản, ta vì hắn muội phu, không có lựa chọn, chỉ có thể theo hắn!" Đặng Thần cũng là thở dài nói, có chút bất đắc dĩ.

Một người tạo phản, giết cả cửu tộc, muội phu cũng vừa lúc ở trong đó. Bởi vì Lưu Diễn tạo phản, Đặng Thần làm thân thích, cũng là bị dính líu, chỉ có thể là đi theo tạo phản!

Hố muội phu đại ca!

Lưu Tú lần nữa phàn nàn nói, có chút đồng tình Đặng Thần.

Bởi vì đại ca liên luỵ, Lưu Tú bỏ gia nghiệp, tị nạn đến Tân Dã; mà Đặng Thần, cũng bởi vì bị liên luỵ, cũng chỉ có thể lựa chọn tạo phản.

"Binh mã không đủ, tiền hàng không đủ, nhân mạch không đủ, các loại đều là không đủ, muốn tạo phản, lại là không thể!" Lưu Tú nói ra khó khăn.

"Tại Nam Dương, Lý gia là Nam Dương quận vọng, chỉ là hắn cách cục có hạn, khốn thủ tại Nam Dương, muốn tiến thêm một bước, lại là không đủ. Bây giờ, vừa vặn mời Lý gia gia nhập, chỉ cần Lý gia chịu ra tay, nhất định có thể mời chào binh mã, thậm chí đánh hạ Uyển thành!"

Đặng Thần nói kế hoạch.

Tạo phản, sự đòi hỏi nơi đó thế gia, hoặc là hào môn ủng hộ.

Tại Nam Dương quận, Lý gia là địa đầu xà, muốn tạo phản, không thể rời đi Lý gia chèo chống.

"Lý gia, sẽ gia nhập sao?" Lưu Tú hỏi.

"Có năm tầng nắm chắc?" Đặng Thần nói.

Nam Dương Lý gia, tạo phản nơi mấu chốt!

Lý gia muốn tiến thêm một bước, tạo phản là đường tắt, đương nhiên tạo phản có phong hiểm, Lý gia sẽ chỉ mọi việc đều thuận lợi, hai bên lạc tử, sẽ lắc lư không ngừng.

Một khi quân khởi nghĩa rơi xuống hạ phong, nói không chừng dù sao, vừa vặn trói chặt bọn hắn, đưa cho triều đình đương lễ gặp mặt.

Thế gia không đáng tin, nhưng tạo phản lại không thể rời đi thế gia.

Bất quá, cái này cũng đầy đủ!

Lý gia, là tạo phản món tiền đầu tiên.

. . .

Theo thiên hạ hỗn loạn, Nam Dương Lý gia cũng lâm vào gút mắc ở trong.

Loạn thế, là từng cái thế lực tẩy bài thời khắc. Có áo vải trở thành khanh tướng, tướng quân, mở ra một cái đại thế gia; cũng có thế gia bởi vì chọn lầm người,

Gặp tai hoạ ngập đầu. Chập trùng lên xuống, không ngừng có thế gia tại quật khởi, cũng có thế gia đi hướng diệt vong.

Thế nhân đều là nói, không có ngàn năm vương triều, lại có ngàn năm thế gia.

Cũng đúng, cũng không đúng!

Thế gia, hoàn toàn chính xác so vương triều tuổi thọ dài. Có thể theo vương triều thay đổi, hủy diệt thế gia rất rất nhiều.

Cho nên, rất nhiều thế gia đều là hai mặt đặt cược, hoặc là ba mặt đặt cược, có thể mặc dù là như thế, cũng có thế gia đi hướng hưng thịnh, có thế gia đi hướng suy vong.

Bây giờ, thiên hạ hỗn loạn, lại là đến tẩy bài thời khắc.

Nếu là thành công, Lý gia tiến thêm một bước; nếu là thất bại, Lý gia khả năng vạn kiếp bất phục.

"Thung Lăng khởi binh, Lưu Diễn nhiều lần đại chiến Nam Dương quân, uy chấn một phương. Lại là có Lục Lâm quân, Tân Sĩ quân các loại lần lượt khởi binh, Nam Dương Thái Thú mệt mỏi. . . Ngoài ra, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Từ Châu các vùng, đều có loạn dân tạo phản. . ."

"Ta Lý gia cái kia làm lựa chọn!"

Giờ phút này, Lý gia từng cái tộc lão hội tụ vào một chỗ, thảo luận gia tộc tiền đồ.

"Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi theo một đường phản vương, hoặc là trực tiếp khởi binh tranh long!"

"Trực tiếp khởi binh tranh long, nguy hiểm quá lớn, thành tắc tịch quyển thiên hạ, hóa thành Hoàng tộc; bại tắc vạn kiếp bất phục, gia tộc di diệt!" Lý gia một vị tộc lão nói: "Trên thế giới, chỉ có đầu hàng thần tử, không đầu hàng quân vương, làm thần tử nhiều đường lui!"

Lý gia chư vị trưởng lão gật đầu, đồng ý.

Tranh long quá nguy hiểm.

Vẫn là đương thần tử tốt nhất, nếu là chúa công không được, có thể đổi một cái.

"Nếu là ta Lý gia tiến đến ném Lưu Diễn như thế nào?" Một vị tộc lão nói.

"Nếu là Lưu Diễn vừa mới khởi binh, chúng ta tiến đến đầu nhập vào, tất nhiên cần phải đến trọng dụng; nhưng bây giờ Lưu Diễn thành viên tổ chức đã thành, chúng ta đi cũng là đốt lạnh lò, chỉ là biên giới hóa mà thôi!" Một vị khác tộc lão nói. Lý gia vì Nam Dương gia tộc quyền thế, giờ phút này nếu là tiến đến đầu nhập vào Lưu Diễn, Lưu Diễn tất nhiên nhiệt tình hoan nghênh.

Có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không bằng dệt hoa trên gấm.

Lưu Diễn gian nan nhất thời khắc, đã qua, đã không cách nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi; giờ phút này tiến đến đầu nhập vào, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, tất nhiên khó mà nhập hắn hạch tâm.

Gia nhập Thung Lăng quân, lại biên giới hóa, có chút không cam tâm.

"Gần nhất, Nam Dương Lưu Tú tránh họa, đến Tân Dã, ngược lại là có thể bồi dưỡng một hai!" Lúc này, Lý Thông mở miệng.

Đám người nhãn tình sáng lên, hình như có sở ngộ.

Đã không cách nào nhập cổ phần Lưu Diễn, kia Lưu Tú cũng là không tệ đối tượng đầu tư.

Dù sao, một khi tạo phản, có thể dựa nhất vẫn là huynh đệ, làm đệ đệ Lưu Tú, tất nhiên là Lưu Diễn dòng chính. Mà bọn hắn "Đầu tư" Lưu Tú, cũng thay đổi tướng trở thành Lưu Diễn dòng chính, ngược lại là rất có triển vọng.

"Chỉ là, gia phụ tại kinh thành làm quan, chúng ta nếu là tạo phản. . . Sợ liên lụy gia phụ?" Lý Thông nói.

"Cái này dễ nói!" Một cái tộc lão nói: "Đã truyền tin tức cho lão tam, lão tam sẽ báo cáo chúng ta, thoát ly quan hệ. Các nhà chú ý các nhà, lẫn nhau đường ai người ấy đi!"

Hai đầu đặt cược, một bên là đầu tư triều đình, một bên là đầu tư Lưu Diễn.

Lý Thông mơ hồ cảm giác được một tia bất an, nhưng vẫn là gật gật đầu, trầm mặc không nói.

. . .

Ngày kế tiếp, một cái thiệp mời truyền đến.

Lưu Tú tiếp nhận thiệp mời, đến một chỗ trang viên bên trong, lần nữa gặp được Lý Thông, đại ca Lưu Diễn hảo hữu.

"Văn thư, ngươi xem thiên hạ thế cục như thế nào?"

Tại đơn giản đàm luận về sau, Lý Thông mở miệng hỏi.

"Cái này. . ." Lưu Tú nói: "Tần Chính đức hạnh bại hoại, trắng trợn giết chóc, bị mất khí số. Tân đế đăng cơ, thủ đoạn xuất chúng, làm sao vô lực hồi thiên. Gần nhất Nam Dương lại là đại hạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, các nơi lưu dân phản loạn không ngừng, sợ có đại họa!"

Mình xây dựng website này ban đầu vì mục đích chia sẻ cho mọi người nguồn sách mà ở những nơi khác thu phí. Hiện tại mình đang dùng thời gian rảnh cuối tuần để làm thêm app cho Android và iOS, nhưng gần đây xảy ra một vấn đề như các bạn thấy server đang càng ngày càng chậm do lượng truy cập cao mà mình không đặt quảng cáo (và sẽ KHÔNG).
Hiện tại mỗi tháng chi phí duy trì server ở mức 700k - 1tr5. Nếu bạn thấy website này hữu ích hãy ủng hộ 1 ly cafe để giúp mình duy trì. Xin cảm ơn!
Thông tin donate xin gửi về:
Techcombank: 19034721731017 chủ tài khoản Nguyen Vu Huu Tri. Momo/Zalopay: 0909987003
arrow_upward