search

Chí Tôn Tà Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 64

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
64 lượt xem
Sơ lược về truyện: Yến Vô Biên, năm lần thức tỉnh, năm lần đều là thuộc tính rác rưởi. Lần thứ sáu, một cái bất ngờ, đó lại là ngẫu nhiên chín loại thuộc tính. Chín loại thuộc tính, để hắn thoát thai hoán cốt, công lực tăng mạnh! Từ đây nghịch thiên mệnh, trở thành Tà Thần xưng bá Càn Khôn!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward