search

Chỉ Nam Lục

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 103

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
103 lượt xem
Một bọn đàn ông vì hãn vệ một cái văn minh không bị vũ lực chinh phục quyền lực, một cái dân tộc không tập thể bị trở thành tứ đẳng nô lệ tôn nghiêm mà tiến hành kháng cự.Tại Nhai Sơn tà dương trước, thăm dò lịch sử một khả năng khác, và văn minh một loại khác lối thoát.Hư cấu cố sự, nhân vật chân thật.Lấy Văn Thiên Tường không chôn binh bại sau kháng Nguyên cố sự làm chủ tuyến, giới thiệu thời đại kia truyền kỳ.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Tửu Đồ

Truyện HOT

arrow_upward