search

Chấp Kiếm Tả Xuân Thu

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 220

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
220 lượt xem
Chư thiên vạn giới, hành giả vô cương .Đem kinh điển không hề hư huyễn, đem thần thoại cùng hiện thực giao hàng, đem truyền thuyết phủ xuống trần thế .Triệu Hạo làm, đó là cầm lấy kiếm trong tay, tùy ý khắc lịch sử dáng dấp .Đạo trắc trở lại dài đằng đẵng, một thanh kiếm bổ ra vạn trượng thiên lộ .Phía trước, là Vô Tận Chi Hải .Triệu Hạo mục tiêu, là đỉnh trên đỉnh .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward