search

Cảo Tiếu Ngã Môn Thị Nhận Chân Đích

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 67

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
67 lượt xem
Khôi hài chúng ta là nghiêm túc tóm tắt: “Vì cái gì uống rượu?” “Ta khẩn trương! Cho nên uống lên điểm……” “Biết uống xong rượu không thể lái xe sao? Thu về và huỷ bằng lái còn phải câu lưu!” “Chính là ta không có bằng lái a! Ta bất chính ở khảo sao?” “Ngươi lý luận học được lỗ đít đi sao?” “Ta biết không có thể rượu giá! Chính là…… Không có quy định nói khảo bằng lái thời điểm không thể uống rượu a? Ta thật là khẩn trương mới uống…

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward