search

Bình Duy Liệp Sát

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 14

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
14 lượt xem
Duẫn Dĩnh phát hiện, thông qua một khối cổ phác đồng hồ bỏ túi, hắn có thể xuyên qua đến một cái khác thế giới song song, săn giết cái kia thế giới song song "Mình", đoạt ký ức năng lực, cường hóa tự thân!Lại hoặc là. . . Bị thế giới song song xuyên qua mà đến "Mình" săn giếtSách nhóm: 652/996/323[ PS1: Nhẹ nhõm hướng, có nữ chính, Tiền kỳ không hắc ám, sẽ có chuyển biến ]PS2: Trước mắt tiến về qua thế giới song song có nào đó đăng lục chiến trận, nào đó dị thế giới, nào đó scp hội ngân sách căn cứ. . .PS3: Tác giả-kun ghét nhất viết viết toát ra một đống dị năng giả tổ chức, võ giả thế gia tiểu thuyết, cho nên lo lắng phương diện này thư hữu yên tâm

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward