search

Băng Thiên Vũ Tôn — 崩天武尊

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 25

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
25 lượt xem
Tay phải nắm giữ Trừng Phạt Chi Đạo, tay trái nắm chắc Thiên Giai Thần Khí, dưới thân ngồi Hoàng giả Thần Thú, tập được Thiên giai công pháp, lấy Lôi Đình chi lực đoạn thể tu phách. Xem cấp thấp giới diện Hoang Lĩnh Giới Diệp Phàm, thế nào đạp cái gọi là thiên tài Thánh nữ thi thể đi bước một thành tựu vô thượng uy danh! Hắn ngang dọc Tam Giới, bách chiến Bát Hoang, lực áp vạn tộc, ai cùng tranh phong? ! !

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward