search

Bạch Xà Chứng Đạo Hành

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 266

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
266 lượt xem
Ngoài ý muốn xuyên qua bạch xà thế giới, Kiều Thần An trở thành Hứa đại quan nhân đồng học, nhàn rỗi thu mấy cái hồ yêu nữ quỷ làm thị nữ, thuận đường thi cái quan trạng nguyên, trở thành đại hạ nam nhân tốt!Cùng cao tăng biện pháp, cùng chư tiên là bạn, đã từng nghe Phật Tổ giảng đạo... Một thế này, Kiều Thần An muốn làm kia tiêu dao khoái hoạt người!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward