search

Bách Vạn Khả Năng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 91

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
91 lượt xem
Đã từng có một cái nút đặt ở Trình Lâm trước mặt, hắn quả quyết đè xuống.Kết quả, Địa Cầu hủy diệt.Hết thảy quy về số không, sau đó diễn hóa bước phát triển mới văn minh.Hắn vốn cho rằng đây là văn minh tiến hóa máy mô phỏng, lại ngoài ý muốn phát hiện cố sự cũng không phải là như thế...

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward