search

Âm Sư Nhân Sinh

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 9

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
9 lượt xem
Trương Sơn Hải dùng kiến thức nửa vời thỉnh Thần Thuật tới thỉnh thần, nhưng mời tới hai Quỷ Hồn: tà ác âm sư, chính nghĩa đạo sĩ.Âm sư có thể thu phục Quỷ Hồn, chế luyện chức năng quỷ dị âm phù, chế luyện cường đại Khôi Lỗi, luyện chế chức năng cường đại âm khí, thi triển tà ác trớ chú. . . Tà ác khôn cùng!Đạo sĩ có thể chế siêu độ Quỷ Hồn, chế luyện uy lực cường đại đạo phù, bố trí quỷ thần khó lường trận pháp, luyện chế thần kỳ vô cùng đạo khí, thi triển đẹp mắt đạo thuật. . . Chánh khí khinh người!Âm sư âm tà cùng đạo sĩ chánh khí bởi vì thỉnh Thần Thuật quỷ thần khiến xui mà cùng Trương Sơn Hải linh hồn dung hợp ở chung một chỗ, một yêu nghiệt ra đời.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Điếu Ngư 1 Ca

Truyện HOT

arrow_upward