search

Ác Ma Tại Mạt Thế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 33

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
33 lượt xem
Tận thế đến, bệnh nan y người bệnh Vương Kỳ từ trong quan tài phục sinh, được một quyển ( Thiên Tai pháp điển )! Giết chết Zombie vong linh, thu gặt hồn hỏa, dùng hỏa diễm ở trong cổ thư thiêu đốt ra từng cái từng cái thần bí khó lường văn tự. Mỗi khi pháp điển tràn ngập một tờ, chính là một hạng thần kỳ dị năng. Hóa thân tử vong cùng ác linh kỵ sĩ, đang từ vực sâu bên trong trở về!Hồn hỏa chúa tể, hỏa diễm chiến kích, khô lâu chiến xa, ác linh chi nhãn, bạch cốt áo giáp, vong linh tùy tùng, chiến tranh cự thú, đạp lên núi thây cốt hải, đỉnh đầu bay lượn thiên tai cốt long. . . Xem một học sinh phổ thông làm sao đi tới ác ma con đường, lấy ma tên chung kết thiên tai tận thế!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward